Thursday, September 26, 2019

Blogger: 5 Things You Should Stop Saying When You Learn A Foreign Language

(Gurulj le a magyar verzióhoz!)
_ _ _ _

I have been teaching one-to-one for over 7 years now, having had more than 30 students who studied both English and Italian with me, as well as having tutored in American culture and history. My students have passed their exams with a 93% of success, and that makes me very proud. But with every single student there is a moment, when they reach down the well of defeat and bring up 5 phrases that I cannot hear anymore without going insane... I decided to write these down to help future students, whether they learn with me or with any other teacher out there.

1, "I will never learn this." 
Somebody out there is saying the same thing about math. The other one about geography and so on... we all have different brains. Language might be harder for you, but just like those others who learned to pass in that one subject they believed they will never master, so will you pass it as well! People who have difficulty with certain subject will never get A-s on a test, but you need to remember, that passing is what is important, nobody cares in the end and they can never take away your success.

2, "How does anyone speak this language?"
Well, it might be strange to hear, but there is a native speaker who is failing grammar classes of his mother tongue... nobody said languages are easy, but we need to learn to put things into perspective. There is a reason that language developed the rules it did, and as a result, you can learn it too. And remember, sometimes a language is much easier to learn through movies, music and books, so if grammar is your enemy, don't let it defeat it. There are a hundred ways to go about mastering a language, don't stop until you find yours.

3, "I didn't do homework, but I will next time."
No, you won't. And that is OK! What you need to understand is that the teacher does not give a shit if you did your homework (*author's note: many organize their lesson plan around you having done your part and meeting halfway, but even then, we are quite good at improvising). Homework is not something we give you because we learned in school that that is what teachers do... we do it, because the way the learn a language is ONLY possible through practice. The minute you understand that homework is meant to help you, this will change. That said, there are indeed cases, when you did not have the time, and for that, I recommend phrase 4:

4, "Sorry, I am just tired."
Of course you are, you are either a student with 12 courses, or somebody with a full time job, or a mother of three, or a manager on whom people are dependent. It is OK, that you have a life. If we have an evening class, of course you are tired. If we have a class at 8 in the morning, trust me you are not sleepy, I AM the one who is SLEEPY. You are here because YOU need to pass a language exam or a university exam. On the day of the exam, you are there to be there 100%. You will do at least ten times better because you can concentrate on it and not have anything else on your mind. Teachers do not define your language knowledge based on bad performance... we see everything. Trust us, we believe in you a lot more than you believe in yourself.

5, "I won't pass the language exam."
You are right. With that attitude you won't. So change your attitude! Stop assuming your teacher/tutor hates you for making mistakes. When you make mistakes in your mother tongue nobody attacks you for it! You have the ability to comprehend another language, can't you see how beautiful that is? What if your grammar isn't perfect or that you need longer to remember words and expressions? Everything will be fine.

+1, "This might be stupid..."
It's not. Again, you might confuse two words, you might pronounce it wrong, in my experience, people who think they are about to say something stupid give me the correct answer nine times out of ten. Stop underestimating yourself and remember: you make simple mistakes in your  mother tongue as well. Even if you make a mistake, what you say will never be stupid. You are trying, and that is half the battle.
_ _ _ _

5 dolog, amit nem szabad többet mondanod, 
ha egy idegen nyelvet tanulsz

Már több mint 7 éve tanítok privátban, több mint 30 diákom volt, akik velem együtt tanultak angolul és olaszul, valamint korrepetáltam amerikai kultúrából és a történelemből. Diákjaim 93%-ka sikeresen teljesítették vizsgáikat, és erre nagyon büszke vagyok. De minden egyes diákkal van egy pillanat, amikor nem bírják tovább és a csalódottság kútjából előveszik azt az 5 mondatot, amitől felforr az agyvizem... Úgy döntöttem, hogy összeírom ezeket, hogy segítsem a jövő diákjait, függetlenül attól, hogy velem tanulnak-e majd vagy bármely más tanárral odakint.

1, "Sosem fogom ezt megtanulni."
Valaki ugyanezt mondja a matematikáról. Valaki más a földrajzról és így tovább ... mindannyiunknak más agya van. Lehet, hogy neked nehezebb a nyelv tanulás, de csakúgy, mint azok, akik legyőzték azt az egy tárgyat, és azt hitték, hogy soha nem fogják elsajátítani, úgy fogod legyőzni te is! Emberek, akiknek nehézségeik vannak egyes tárgyakkal sosem fognak 5-söket szerezni, de emlékezni kell, hogy az senkit sem érdekel és a sikereidet senki sem veheti el.

2, "Hogyan beszél valaki ezen a nyelven?"
Nos, furcsa lehet hallani, de van egy anyanyelvű, aki éppen most bukik a nyelvtan órán... Senki sem mondta, hogy a nyelvek könnyűek, de meg kell tanulnunk a dolgokat perspektívába helyezni. Oka van annak, hogy egy nyelv kidolgozta azokat a szabályokat, amiket használ, és ennek eredményeként megtanulhatja azt bárki. És ne feledd: néha egy nyelvet sokkal könnyebb megtanulni filmek, zene és könyvek segítségével, tehát ha a nyelvtan az ellenség, ne hagyd, hogy legyőzzön. Száz módszer van a nyelv elsajátítására, keresd meg a tiédet.

3, "Nem csináltam házi feladatot, de majd legközelebb."
Nem, nem fogod. És ez rendben van! Amit meg kell értened, hogy a tanár le se szarja, ha a házi feladatod elvégezted (*szerző megjegyzése: sokan úgy szervezik meg az óra tervüket, hogy elvárják, hogy te megtetted a részed, és félúton találkoztok, de elég jól tudunk improvizálni). A házi feladatot nem azért adjuk neked, mert az iskolában megtanultuk, hogy ezt csinálják a tanárok ... csináljuk, mert CSAK a gyakorlás révén lehetséges egy nyelv megtanulása. Abban a pillanatban, amikor megérted, hogy a házi feladat célja, hogy segítsen neked, ez meg fog változni. Igaz, vannak olyan esetek is, amikor nem volt konkrétan ideje az embernek, és ehhez ajánlom a 4. mondatot:

4, "Sajnálom, csak fáradt vagyok."
Persze, hogy az vagy. Lehetsz egy diák, akinek 12 kurzusa van, valaki, aki mindennap 8 órában dolgozik, vagy egy háromgyerekes anyuka, vagy egy olyan menedzser, akitől az emberek függnek. Persze, hogy van életed. Ha esti órát tartunk, akkor természetesen fáradt vagy. Ha reggel nyolc óra van, bízz bennem, hogy nem Te vagy álmos, ÉN vagyok álmos. Azért vagy itt, mert nyelvvizsgára van szükséged vagy mert át kell menned egy vizsgán. És annak a vizsgának a napján 100%-ban ott leszel agyban és lélekben. Legalább tízszer jobban fogsz szerepelni, mert koncentrálhatsz rá, és nincs más dolog a fejedben. A tanárok nem a rossz teljesítmény alapján határozzák meg a nyelvtudásod... mindent látunk. Bízz bennünk, sokkal jobban hiszünk benned, mint te magadban.

5, "Nem fogom letenni a nyelvvizsga."
Igazad van. Ezzel a hozzáállással nem is fogod. Tehát változtass a hozzáállásodon! Ne feltételezd többet, hogy a tanár/ oktató utál téged a hibákért. Ha hibázol az anyanyelveden, senki sem támad meg érte! Képes vagy megérteni egy másik nyelvet, nem látod, milyen szép ez? Mi van ha a nyelvtanod nem tökéletes, vagy ha több időre van szükséged a szavak és kifejezések megjegyzésére? Legyen az a legnagyobb bajod!

+1, "Ez lehet hülyeség..."
Nem az. Megint, összetéveszthetsz két szót, helytelenül ejthetsz valamit, de tapasztalataim szerint azok az emberek, akik azt gondolják, hogy valami hülyét mondanak, harmincból huszonkilenc alkalommal a helyes választ mondják utána. Ne becsüld alá magad többet és ne feledd: az anyanyelvünkön is egyszerű hibákat követünk el. És ezek egyáltalán nem jelentik az, hogy bárki is hülye lenne vagy hülyeséget mondana. Próbálkozol, és az már a harc fele.

No comments:

Post a Comment